Miroslav Kubera, Tomáš Nečas, Vojtěch Beneš

Brno, 2022

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše

Masarykova univerzita Brno

Banner operačního programu Evropské unie pro výzkum, vývoj a vzdělání

Registrační číslo a název projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012345 Elektronická učebnice fyziky pro gymnázia

Na realizaci se podíleli: Zdeněk Bochníček, Václav Piskač, Bára Mikulecká, Vojtěch Hanák, Ivan Emr, Vladimír Polidar, Pavel Klein, Petr Hloušek, Jitka Hloušková, Jana Jurmannová, Pavel Konečný, Zdeněk Navrátil, Zbyněk Fišer, Stanislav Zajíček, Olga Padúchová

V této části najdete úvodní aktivity přibližující téma dané kapitoly. Jsou zde náměty na jednoduché experimenty, které si můžete vyzkoušet doma nebo v hodině s učitelem a jejich prostřednictvím třeba samostatně objevit část probírané látky, historické zajímavosti, zajímavosti z běžného života. K jejich zvládnutí nemusíte nic studovat, stačí vám znalosti ze ZŠ a chuť si hrát a poznávat.

Tlačítko pro návrat zpět nahoru na stránce (back to top)