Podmínky používání webu

Licence

Všechny textové a audiovizualní materiály vytvořené v rámci projektu E-manuel.cz podléhají licenci CC BY-NC-SA 4.0 (Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International) s výjimkou softwarových částí učebnice (např. JavaScript kód). Na softwarové části se vztahuje licence GNU GPL v3+ . Tato licence se NEVZTAHUJE na materiály třetích stran publikované se svolením držitelů práv na webových stránkách E-manuel.cz. Zdroje konkrétních obrázků lze dohledat pro příslušnou kapitolu na https://e-manuel.cz/indexy-obrazku/.

Tlačítko pro návrat zpět nahoru na stránce (back to top)