Pohyb je podstatou života. Přesouváme sebe, zboží, někdy kousek, jindy přes půl planety. Jak ale takový pohyb jednoduše popsat? Co k tomu potřebujeme?