Fyzika je experimentální věda a neobejde se bez měření. V této kapitole se seznámíte se základními principy měření fyzikálních veličin. Experiment je totiž jediné kritérium pravdy.

Tlačítko pro návrat zpět nahoru na stránce (back to top)