Plyn představuje docela jednoduchý fyzikální systém, který neumožňuje vytvářet žádné složité struktury. Přesto může být chování plynů někdy složité a těžko předvídatelné. O tom nás každou chvíli přesvědčuje počasí, které je utvářeno právě prouděním vzduchu v atmosféře.

Tlačítko pro návrat zpět nahoru na stránce (back to top)