Magnetické pole sice nedokážeme vnímat našimi smysly, ale známe mnoho způsobů, jak ho změřit a znázornit. Jeho zvláštních vlastností využíváme na netušených místech od kompasu po magnetickou rezonanci.

Tlačítko pro návrat zpět nahoru na stránce (back to top)