Magnety, cívky

Cvičení 1

Nakreslete přibližný tvar indukčních čar v okolí těchto zdrojů magnetického pole:

 1. tyčový magnet,
 2. podkovovitý magnet,
 3. planeta Země,
 4. přímý vodič,
 5. kruhová smyčka,
 6. cívka.
19.46 – Zdroje magnetického pole.
Zdroj

Cvičení 2

Připomeňte si vlastnosti gravitačního, elektrického a magnetického pole. Doplňte přehlednou tabulku:

Pole V okolí kterých těles se vyskytuje? Kterou veličinou ho popisujeme?
gravitační
elektrické
magnetické

Cvičení 3

 1. Které materiály jsou feromagnetické? Jak se to prakticky projevuje?
 2. Co se děje s feromagnetickým materiálem po vložení do vnějšího magnetického pole?
 3. Jak můžeme vyrobit trvalý magnet?
 4. Proč se magnet k ledničce vždy přitahuje a nikdy neodpuzuje?
 5. Kompas nemusí vždy ukazovat přesně na sever. Kdy a proč tomu tak je?

Cvičení 4

 1. K čemu je v cívce feromagnetické jádro?
 2. Vysvětlete princip elektromagnetu.
 3. Jaký je rozdíl mezi solenoidem a toroidem?
 4. Kde má solenoid severní a jižní pól? Kde má toroid severní a jižní pól?
 5. Proč se pro vytvoření velmi silného magnetického pole používají supravodivé cívky?

Cvičení 5

Jak velký proud by musel téct přímým vodičem, abychom ve vzdálenosti 5 cm od něj naměřili magnetickou indukci 1 mT?

250 A

Cvičení 6

Cívka tvaru válce má 600 závitů, délku 15 cm a průměr 3 cm. Jaká bude velikost magnetické indukce uvnitř cívky při proudu 2 A?

10 mT
Tlačítko pro návrat zpět nahoru na stránce (back to top)