Zkoumáme magnety

V této experimentální aktivitě prozkoumáme základní vlastnosti magnetů. K pokusům budete potřebovat: magnet, malý kompas, plátek do pilky na železo s označeným koncem, svinovací metr, vzorky kovů, případně také cívku.

19.1 – Vhodným předmětem k magnetování je plátek do pilky na železo. Je vyroben z magneticky tvrdé oceli.
Zdroj

Pokus č. 1

Látky, které je možné zmagnetovat, poznáme jednoduše tak, že jsou přitahovány k magnetu. Označujeme je jako feromagnetické. Často si lidé myslí, že je to běžná vlastnost kovů, ale opak je pravdou. Feromagnetismus je docela vzácný jev.

Úkol: Prozkoumejte všechny vzorky a najděte mezi nimi feromagnetické kovy.

Pokus č. 2

Plátek do pilky je vyroben z magneticky tvrdé oceli. To znamená, že jej lze snadno trvale zmagnetovat přiložením magnetu. Podle toho, jakým způsobem a kam budete magnet přikládat, vytvoříte na plátku různé póly magnetu. Zmagnetování plátku pak můžete ověřit přiložením kompasu. Jeho severní pól (označený barevně) se bude přitahovat k jižnímu pólu magnetu a opačně.

Úkoly:

  1. Zmagnetujte plátek tak, aby na označeném konci měl severní pól a na opačném konci jižní pól.
  2. Zmagnetujte plátek opačně než v předchozím případě.
  3. Zmagnetujte plátek tak, aby měl na obou koncích severní póly. Kde jsou teď jižní póly plátku?
  4. Pokuste se vytvořit na plátku větší počet pólů.
  5. Máte-li k dispozici cívku a zdroj střídavého proudu, pokuste se plátek odmagnetovat.

Pokus č. 3

Zmagnetování je možné využít také k záznamu dat, například na magnetofonový pás nebo v pevném disku počítače (HDD).

Úkol: Pokuste se na svinovací metr „nahrát“ krátký kód ve dvojkové soustavě. Metr pak předejte jiné skupině a ta se ho pokusí „přečíst“ pomocí svého kompasu nebo pomocí teslametru.

Tlačítko pro návrat zpět nahoru na stránce (back to top)