Disperze

Cvičení 1

Světelná vlna dopadá na rozhraní vzduch–plexisklo pod úhlem dopadu \(\alpha_1=35^\circ\) a láme se pod úhlem \(\alpha_2=22^\circ\). Určete rychlost šíření světelného vlnění v plexiskle.

1,96 ⋅ 108 m/s

Cvičení 2

Index lomu těžkého flintového skla závisí na frekvenci světelného vlnění – \(n_\mathrm{cervena}=1{,}74\); \(n_\mathrm{fialova}=1{,}80\). Bílé sluneční světlo prochází sklem a poté dopadá na rozhraní sklo–vzduch pod úhlem 34,4°. Vypočítejte úhel lomu pro obě barvy. K čemu by se rozklad světla dal použít?

 • 79,4°;
 • pro fialovou neexistuje – totální odraz; rozklad světla využijeme ve spektroskopii

Cvičení 3

Světelné vlnění má frekvenci 5,2 ⋅ 1014 Hz.

 1. Určete jeho vlnovou délku ve vzduchu. Jakou barvu mu můžeme přiřadit?
 2. Jaká je jeho vlnová délka ve vodě s indexem lomu 1,33? Bude toto vlnění vnímat jinak potápěč než člověk nad hladinou?
 1. 580 nm, zelená barva;
 2. 436 nm; vnímání světla odpovídá jeho frekvenci, proto budou oba pozorovat zelenou barvu

Cvičení 4

Skleněná destička je osvětlena fialovým světlem o frekvenci 7,0 ⋅ 1014 Hz. Určete vlnovou délku tohoto fialového světla ve vakuu a poté stejného světla procházejícího sklem (index lomu \(n=1{,}52\)).

 • 430 nm;
 • 282 nm

Cvičení 5

Do lahvičky ze zeleného skla nalijeme červený inkoust. Jak se nám bude jevit barva inkoustu v nádobce a proč?

černá, protože zelené sklo červenou barvu nepropustí

Cvičení 6

Barva předmětu závisí jednak na tom, jakým světlem ho nasvítíme, jednak na tom, jaké světlo sám předmět pohlcuje. Dokážete určit, jakou barvu přiřadíme předmětu, který

 1. je osvětlen bílým světlem a odráží modrou a červenou,
 2. je osvětlen bílým světlem a pohlcuje azurovou,
 3. je osvětlen červeným světlem a vypadá v něm světlý?
 1. purpurový;
 2. červený;
 3. červený nebo žlutý

Cvičení 7

Jakou barvu bude mít žlutý zralý banán při osvětlení

 1. bílým světlem,
 2. zeleným a červeným světlem,
 3. modrým světlem?
 1. žlutou;
 2. žlutou;
 3. černou
Tlačítko pro návrat zpět nahoru na stránce (back to top)