Rozlišení lidského oka

Rozlišovací schopnost oka je minimální zorný úhel, pod kterým můžeme ze vzdálenosti \(d\) rozlišit dva body vzdálené \(y\). Má hodnotu přibližně jedné úhlové minuty. To odpovídá rozlišení asi 100 km na povrchu Měsíce při pohledu ze Země. Rozlišovací schopnost oka je omezena hustotou čípků v nejcitlivější části sítnice zvané žlutá skvrna. Je zajímavé, že tato hustota je přirozeně optimalizována tak, aby odpovídala difrakčnímu limitu.

24.1 – Na obrázku je stejný objekt ve třech různých rozlišeních. Od určité vzdálenosti už oko není schopné rozlišit detaily a obrázky se nám zdají stejné. Pak je možné určit rozlišovací schopnost jednoho nebo obou očí.
Zdroj

Úkoly:

  1. Zvětšete si obrázek na celou obrazovku nebo si ho promítněte na plátně. Nejméně ostrý obrázek má 43 × 51 pixelů. Změřte si, jaká délka \(y\) odpovídá jednomu pixelu.
  2. Vzdalujte se od obrázku do té doby, až se vám budou zdát všechny obrázky stejné. Změřte vaši vzdálenost \(d\) od pozorovaného obrazu.
  3. Vypočítejte rozlišovací schopnost oka \(\alpha\) pomocí vztahu \(\tan\alpha=y/d\). Porovnejte ji s teoretickou hodnotou uvedenou v textu.
  4. Pokud nosíte brýle na dálku, vyzkoušejte si tuto aktivitu s brýlemi a bez nich.
Tlačítko pro návrat zpět nahoru na stránce (back to top)