Světlo je proud částic! Newton zastával tento názor, ale pak se ukázalo, že se mýlil a světlo má povahu vlnění. Jenže počátkem 20. století se ve fyzice prosadila myšlenka kvantování energie světla a vznikl pojem foton - částice světla. Jaká je tedy skutečná podstata světla? Překvapivou odpověď na tuto otázku se dozvíte v této kapitole.

Tlačítko pro návrat zpět nahoru na stránce (back to top)