Sluneční spektrum

Na následujícím obrázku je znázorněno spektrum slunečního světla. Černé čáry na barevném podkladu jsou absorpční čáry vznikající ve vnější vrstvě Slunce – chromosféře. Můžeme z nich vyčíst chemické složení této vrstvy. Kdyby bylo chemické složení Slunce jiné, nalezli bychom v jeho spektru jiné čáry.

25.1 – Sluneční spektrum s význačnými absorpčními čarami.
Zdroj

Vybrané charakteristické vlnové délky spektrálních čar některých prvků

prvek vlnová délka (nm) prvek vlnová délka (nm)
Ti (titan) 466, 498 H (vodík) 388, 397, 410, 486, 656
Fe (železo) 389, 404, 426, 438, 452, 459, 536 Na (sodík) 589
Mn (mangan) 402, 403 Mg (hořčík) 309, 470, 517
Ni (nikl) 508, 509 Ca (vápník) 422, 458, 526, 616
O2 (kyslík) 686, 760 Cr (chrom) 464

Úkoly:

  1. Určete vlnovou délku černých absorpčních čar označených písmeny A, B, C, D, E a F.
  2. Jaké prvky mají ve svém spektru tyto vlnové délky?
  3. Co můžeme říci o chemickém složení Slunce?
  4. Dokážete identifikovat i další spektrální čáry a jim odpovídající prvky?
Poznámky pro učitele
25.2 – Identifikace některých absorpčních čar ve slunečním spektru.
Zdroj
prvek vlnová délka (nm)
Ti (titan) 466, 498
Fe (železo) 389, 404, 431 – čára G, 438, 452, 459, 527 – čára E, 536
Mn (mangan) 402, 403
Ni (nikl) 508, 509
O2 (kyslík) 686, 760 – čáry A, B
H (vodík) 388, 397, 410, 486 – čára F, Hβ, 656 – čára C, Hα
Na (sodík) 589 – čára D
Mg (hořčík) 309, 470, 517
Ca (vápník) 422, 458, 526, 616
Cr (chrom) 464
Tlačítko pro návrat zpět nahoru na stránce (back to top)