Foton

Důležité fyzikální konstanty, které možná budete potřebovat:

\[ \begin{aligned} h&= 6{,}63\cdot10^{-34}\ \mathrm{J}\cdot\mathrm{s}\\ e&= 1{,}602\cdot10^{-19}\ \mathrm{C}\\ c&= 3\cdot10^8\ \mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}\\ \end{aligned} \]

Cvičení 1

Kolik fotonů fialového světla o vlnové délce 400 nm má energii 1,0 J?

2 ⋅ 1018

Cvičení 2

Určete v elektronvoltech, jaké energie přísluší fotonům viditelného světla o vlnové délce ležící v rozsahu od 390 nm do 790 nm.

390 nm odpovídá 3,18 eV; 790 nm odpovídá 1,57 eV

Cvičení 3

Při výboji v trubici naplněné izotopem kryptonu vznikají světelná kvanta, jejichž 1 650 763,73 vlnových délek se rovná 1,0 m. Určete energii v eV, která přísluší jednomu fotonu.

2,05 eV

Cvičení 4

Lidské oko je velmi citlivé na záření vlnové délky kolem 500 nm. Nejslabší světlo, které je schopno vnímat, lze charakterizovat zářivým tokem 2 ⋅ 10−17 W. Vypočítejte, kolik fotonů za této situace dopadne do oka za 1 s.

50

Cvičení 5

Z tabulek můžeme vyčíst, že na plochu o obsahu 1,00 m2 umístěnou na povrchu Země kolmo na směr slunečních paprsků dopadá sluneční zářivý tok 1 370 W. Vypočítejte, kolik fotonů dopadne za 1 s na tuto plochu, jestliže víme, že maximum vyzařování připadá na vlnovou délku 550 nm.

3,8 ⋅ 1021
Tlačítko pro návrat zpět nahoru na stránce (back to top)