Co je to vlastně síla?

Je mnoho různých sportovních aktivit. Čím se od sebe liší z fyzikálního hlediska? V čem si jsou podobné? Můžeme je nějak modelovat? Jak znázorníme, že na sebe různé mechanické systémy působí?

Na následujících obrázcích jsou znázorněny různé sportovní aktivity. Fotbal, volejbal, lyžování, windsurfing, plavání a atletika.

Úkoly:

  1. Která tělesa na sebe působí?
  2. V jakém místě dochází k působení?
  3. Silové působení znázorněte šipkou.
  4. Znázorněné druhy sil pojmenujte.
Tlačítko pro návrat zpět nahoru na stránce (back to top)