Volný pád

Dokument 1 – Historie

5.1 – Galileo na věži v Pise
Zdroj

Galileo was a scientist who lived 400 years ago. In his time, people thought that heavy things fell faster than light ones. Galileo wanted to test this. So, he dropped different kinds of balls off a tall tower and found that mass did not matter. It did not matter what things were made of either. They all fell at the same speed.

Lots of scientists have used what Galileo found. Isaac Newton used it to write his laws of motion, and Einstein used it to write science laws. But, what if Galileo’s science was wrong?

Dokument 2 – Galileův experiment

Z plastelíny vyrobte tři různě velké kuličky. Pouštějte je současně ze stejné výšky cca 2 m a pozorujte, která dopadá nejdříve. Pak pokus zopakujte ještě se stejně velkou kuličkou ze zmačkaného papíru.

Otázky:

  1. Je výsledek vašeho experimentu v souladu s Galileovým pozorováním? Dopadly koule současně?
  2. Jaký je zásadní rozdíl mezi Galileovým uspořádáním experimentu a tím naším?

Dokument 3 – Volný pád v laboratoři

5.2 – Volný pád v laboratoři
Zdroj