Zákony pohybu

V předchozí kapitole jsme se zabývali vlastnostmi jednotlivých druhů sil. Tyto síly, ať už působí jednotlivě nebo společně, ovlivňují pohyb tělesa. Jak je vidět z následujících obrázků, mohou těleso uvést do pohybu nebo naopak udržet v klidu, mohou změnit směr jeho pohybu nebo třeba zvýšit jeho rychlost. Působení sil může také vést k deformaci těles. Nyní se ovšem soustředíme pouze na pohybové účinky sil.

Jaká je vlastně souvislost mezi působícími silami a pohybem tělesa? Je možné předpovědět budoucí pohyb tělesa na základě sil, které na něj působí? Odpovědi na tyto otázky nám dávají tři zákony pohybu, někdy také nazývané Newtonovy pohybové zákony podle svého objevitele sira Isaaca Newtona.

Tlačítko pro návrat zpět nahoru na stránce (back to top)